טכנולוגיות פיתוח וייצור בתעשייה הקרמית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

טכנולוגיות פיתוח וייצור בתעשייה הקרמית

קוד
5001016
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 14:30 - 17:30

הקורס נועד להקנות כלים רעיוניים, היכרות עם מונחי היסוד ותירגול מעשי של טכניקות ייצור בתחום עיצוב המוצר הקרמי התעשייתי. במהלך הקורס יתנסו הסטודנטיות/ים בתהליכי עיצוב וביצוע של מוצרים, החל בשלבי המחקר, הגיבוש הרעיוני, תכנון ופיתוח השפה הצורנית, דרך בניית דגמים ואבי טיפוס לייצור תעשייתי ועד לביצוע המוצרים באמצעות טכנולוגיות המשמשות בתעשייה הקרמית. התכנים ישולבו ויומחשו באמצעות תרגיל מעשי ויזכו להרחבה בהרצאות ובפרקי לימוד תיאורטיים לאורך הסמסטר. דגש מיוחד יינתן לפיתוח שפה עיצובית הייחודית לחומרים הקרמיים.