המרחב לפיתוח מקיים - צוות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים