המרחב לפיתוח מקיים - מחקר והוראה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים